Občni zbor Turističnega društva Kočno

27. marca smo se vaščani Kočnega pri Polskavi zbrali na letnem občnem zboru Turističnega društva Kočno. Po začetnem glasbenem vložku Mateja smo pregledali letno poročilo in finančno poročilo za leto 2017. Nato smo potrdili tudi letni plan za leto 2018, ki ga lahko v skrajšani obliki najdete na koncu tega članka ali v stranski vrstici. Dušan Kotnik je za večletno delo na področju turizma in uspešno vodenje Turističnega društva Kočno prejel srebrno plaketo medobčinske turistične zveze. Prilagamo tudi izsek iz nagovora, ki ga je prebral predsednik medobčinske turistične zveze Leopold Turk:

Ur ni smiselno šteti, dnevi so prekratki, nekje pri tednih oziroma raje mesecih bi mogli začeti, da bi dejansko imeli čas, ki ga Dušan vloži v kozolec. Poleg vseh vidnih zadev, ki jih lahko opazimo že sami, je za tem še en kup papirologije, ki jo prelaga pozno v noč oziroma jutro. Prav tako pa nas marsikdaj zaspance zbudi, ko že navsezgodaj kosi po vasi, ali pa začne pozno zvečer, ko nas večina lepo zleknjena v svoje kavče gleda televizor. Vse to, samo da se širi glas o urejeni majhni vasi na Pohorju. 

Po uradnem delu smo se vaščani skupaj poveselili in uživali v sladicah kmečkih žena.